Menu Zavřeno

Tělo je moudré a má léčivý potenciál

Pracujeme v pohybu


Co je záměrem programu Somatic Healing

Tělo je moudré a má léčivý potenciál. Abychom se s touto moudrostí dokázali vědomě spojovat, potřebujeme v sobě objevit chuť a odvahu k setkání sami se sebou.
Skutečné a hluboké setkání s námi samotnými probíhá za předpokladu, že od sebe nic nechceme, nic neočekáváme. Vnímáme-li dostatek bezpečí, můžeme začít poslouchat. Učit se laskavě a trpělivě rozeznávat, co se děje právě tady a teď. Rozvíjíme schopnost být plně přítomni ve svém těle.
Když začneme skutečně cítit a reflektovat, co zažíváme v těle, můžeme se tělem nechat vést. Krok po kroku, pohyb za pohybem, pocit za pocitem… Každý okamžik může být objevný, pokud jej dokážeme pravdivě vnímat. Pokud dokážeme svobodně a plni důvěry reagovat. Ať už je pohybový náboj jakýkoli, v hloubce můžeme vždy cítit lásku a klid.
Učíme se v těle znovu a znovu prošlapávat cestu důvěry, pravdivosti a svobodné pohybové reakce. Protože každý z nás je pohybem, každý z nás je vtělením.
Somatic Healing je pro mě v jistém slova smyslu intimní cesta, za kterou se ukrývá silný lidský příběh. A stejně tak je tomu při práci s každým jednotlivým klientem.

Jak program probíhá

Začínáme povídáním, při němž má klient prostor sdílet, jak se právě cítí, a kde se nachází. Můžeme mluvit o tom, co je živé, a především o tom, jak témata rezonují v těle.
Pokud si klient přeje mlčet, můžeme společně mlčet. Vždy je důležité, abychom se mohli společně usadit a naladit. Každý sám na sebe i jeden na druhého.
Následuje první pohybová modlitba, při níž se přirozeně otevře prostor pro práci tady a teď. Necháváme promluvit tělo a společně se zaposloucháváme.
Pokračujeme sledem pohybových improvizací. Těmi se prolíná konkrétní somatické téma, které tělo přináší tady a teď. Některá témata jsou samozřejmě dlouhodobější a ráda se vracejí.:-) Pohybové improvizace jsou vedené a postupně v nich můžeme odkrývat hloubku i souvislosti daného somatického tématu. Zároveň nám umožňují pracovat na některých konkrétních pohybových principech a dovednostech. Protože díky rozvinutějším pohybovým možnostem můžeme být v pohybu ještě svobodnější a pravdivější.
V průběhu, a především na závěr je prostor pohybovou zkušenost společně reflektovat, klást otázky a sdílet, co je třeba.

Pro koho je program vhodný 

Program je určen komukoli, kdo se chce hýbat a tančit, být sám sobě blízko. Mezi mými klienty jsou pohyboví laici i profesionálové. Ráda pracuji také s teenagery, s těhotnými ženami a se ženami po porodu. 

Témata, která mě v pohybu přitahují

Vnitřní bohatství a vnější svět
Jak můžeme v pohybu naslouchat našemu vnitřnímu světu. Jak vnitřní svět můžeme vyživovat a následně jej propojit se světem venku. Právě v tomhle propojení vnitřního s vnějším cítím léčivý potenciál.

Práce s prostorem
Abychom dokázali nechat náš vnitřní svět zářit, potřebujeme důvěru v prostor okolo sebe. Proto se ve své práci ráda věnuji fyzické práci s prostorem. Věřím, že když se laskavě dotýkáme prostoru kolem sebe, je v tom mnoho dobrého.

Práce se zemí
Nebo-li tzv. floor work. Moje vášeň a podpora. Na zemi můžeme zkoumat odvážně a otevřeně, a přitom být v bezpečí. Zdravý a živoucí vztah se zemí vyživuje a léčí.

Práce s hudbou
Pokud jsme dostatečně spojeni sami se sebou, může nám hudba dát potřebný prostor. Může nám pomoci se snadněji vyjádřit a pustit se do ještě větší hloubky. Může nás ale i podepřít a ujmout se vedení. Citlivě zvolená hudba dokáže celý proces významně podpořit. Hudbu mám natolik ráda, že jsem si ke studiu i za původní profesi zvolila muzikologii.

Jemnost
Ultimátní jemnost jako princip pohybu. Protože v jemnosti je obsaženo i všechno ostatní. V jemnosti můžeme prožít cokoli. Jemnost léčí.

Transformace
Jak se setkat se zraněnými místy v nás samotných. Zraněná a křehká místa se v somatické práci probouzejí. Díky vlastní zkušenosti věřím, že tato místa není třeba nijak posilovat ani napravovat. Když jsme přítomni v těle a zraněné místo se ozve, dopřejme mu láskyplnou pozornost a vnesme trochu světla. Zraněná místa jsou uzdravena v pravý čas, pokud tělu aktivně nasloucháme a necháme ho pracovat v jeho celistvosti.

Expresivita
Dovolit si být čitelný v každém pohybu. Využít léčivou energii, která přichází s vyjádřením sebe sama.

Vztek
Vztek jako hybná síla, která je často ukrytá hluboko v nás. Někdy tak hluboko, že je krásné se s ní znovu setkat v plné síle a novém kontextu.

…..


Zkušenosti a přístupy, které jsou integrovány v programu Somatic Healing

Fyzioterapie funkce
Metoda Clary-Marie Heleny Lewitové, kterou jsem měla možnost studovat přímo u její zakladatelky. Clara mi ukázala způsob, jak se dívat na lidské tělo, jak se dotýkat a snažit se mít srdce v dlaních, jak hledat duši v těle. Jak chápat, že funkce přímo ovlivňuje strukturu. Clara je dodnes mou mentorkou.
———–“Jak se Vám teď daří?”

Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals
Čtení pohybu. Schopnost vnímat základní pohybové škály a naši tendenci k určitým pohybovým vzorcům. Mými učitelkami byly Rena Milgrom, Janet Kaylo a Joan van der Mast.
———–„Změna je pohyb. Když se něco změnilo, pohnulo se to.”

Práce s lidmi s mentálním handicapem, lidmi s duševním onemocněním a lidmi ze sociálně vyloučených skupin
Pochopení pro to, že každý člověk je naprosto jedinečný. Laskavost, přímočarost a výzvy. Upřímné hledání společného jazyka. Důvěra v to, že každý fyzický projev má svou hlubokou moudrost.
———–“A ty umíš tancovat jako Michael Jackson?”

Pohyb o samotě
O samotě jsem tancovala už jako malá holčička. V dospělosti, kdy moje tělo volalo po pozornosti a uzdravení, jsem tenhle zdroj objevila v nové síle. Je to pro mě esenciální způsob, jak porozumět tělu v pohybu, jak být ve spojení se svou esencí. Postupem času dávám svému tělu víc prostoru, aby mě učilo a vedlo. Je to jednoznačně to nejspolehlivější a nejupřímnější vedení.
———–”Všechno je správně. Jsem tam, kde jsem.”

Mateřství
Fyzická zkušenost s těhotenstvími a porody, cesta proměny těla. Zhmotnění zázraku a moudrosti těla. Nechat věci, aby se udály. Respektovat ten nejlepší čas. Intenzita v plné síle.
———–“Nikdo jiný to za tebe udělat nemůže.”

Somatic Dialogue
V první řadě údiv a úleva. Našla jsem něco velmi blízkého a od začátku tak nějak důvěrně známého. V druhé řadě nadšení ze samotné fyzické práce a zrcadlo pro práci s klienty. Ve třetí řadě opora v tom, co vytvářím, inspirace a hluboké přátelství s Berrak Yedek, autorkou této metody.
———–“Soft, Small, Slow, Silent”

Somatic Art, performativní stránka pohybu
Aspekt pohybu, který je pro mě zdrojem radosti a vyjádření sebe sama. Místo, kde se prolíná  a zviditelňuje všechno, co je jinde přítomné jednotlivě a skrytě. Místo, kde se pohyb mění v tanec. Místo pro moje odvážnější já. Zásadní zkušeností byla práce s tanečníkem a performerem Shaharem Dorem. V posledních letech mě fascinuje zejména japonské taneční umění Butó, kterým mě provází tanečník a choreograf Motoya Kondo. Měla jsem také jedinečnou možnost prožít vpravdě transformační pohybový zážitek díky učení tanečníka a choreografa Kena Maie.
———–“Build a container. Make a bridge.”

kontakt

Kateřina Ledvinková

tel. 736 259 699

katerina@healing-game.cz

Limpid Works | Donská 9 | Praha 10 – Vršovice

Top