Menu Zavřeno

Tělo je moudré a má léčivý potenciál

Pracujeme v pohybu


Co je záměrem programu Somatic Healing

Tělo je moudré a má léčivý potenciál. Abychom se s touto moudrostí dokázali vědomě spojovat, potřebujeme v sobě objevit chuť a odvahu k setkání sami se sebou.
Skutečné a hluboké setkání s námi samotnými probíhá za předpokladu, že od sebe nic nechceme, nic neočekáváme. Vnímáme-li dostatek bezpečí, můžeme začít poslouchat. Učit se laskavě a trpělivě rozeznávat, co se děje právě tady a teď. Rozvíjíme schopnost být plně přítomni ve svém těle.
Když začneme skutečně cítit a reflektovat, co zažíváme v těle, můžeme se tělem nechat vést. Krok po kroku, pohyb za pohybem, pocit za pocitem… Každý okamžik může být objevný, pokud jej dokážeme pravdivě vnímat. Pokud dokážeme svobodně a plni důvěry reagovat. Ať už je pohybový náboj jakýkoli, v hloubce můžeme vždy cítit lásku a klid.
Učíme se v těle znovu a znovu prošlapávat cestu důvěry, pravdivosti a svobodné pohybové reakce. Protože každý z nás je pohybem, každý z nás je vtělením.
Somatic Healing je pro mě v jistém slova smyslu intimní cesta, za kterou se ukrývá silný lidský příběh. A stejně tak je tomu při práci s každým jednotlivým klientem.

Jak program probíhá

Začínáme povídáním, při němž má klient prostor sdílet, jak se právě cítí, a kde se nachází. Můžeme mluvit o tom, co je živé, a především o tom, jak témata rezonují v těle.
Pokud si klient přeje mlčet, můžeme společně mlčet. Vždy je důležité, abychom se mohli společně usadit a naladit. Každý sám na sebe i jeden na druhého.
Následuje první pohybová modlitba, při níž se přirozeně otevře prostor pro práci tady a teď. Necháváme promluvit tělo a společně se zaposloucháváme.
Pokračujeme sledem pohybových improvizací. Těmi se prolíná konkrétní somatické téma, které tělo přináší tady a teď. Některá témata jsou samozřejmě dlouhodobější a ráda se vracejí.:-) Pohybové improvizace jsou vedené a postupně v nich můžeme odkrývat hloubku i souvislosti daného somatického tématu. Zároveň nám umožňují pracovat na některých konkrétních pohybových principech a dovednostech. Protože díky rozvinutějším pohybovým možnostem můžeme být v pohybu ještě svobodnější a pravdivější.
V průběhu, a především na závěr je prostor pohybovou zkušenost společně reflektovat, klást otázky a sdílet, co je třeba.

Pro koho je program vhodný 

Program je určen komukoli, kdo se chce hýbat a tančit, být sám sobě blízko. Mezi mými klienty jsou pohyboví laici i profesionálové. Ráda pracuji také s teenagery, s těhotnými ženami a se ženami po porodu. 

Témata, která mě v pohybu přitahují

Vnitřní bohatství a vnější svět
Jak můžeme v pohybu naslouchat našemu vnitřnímu světu. Jak vnitřní svět můžeme vyživovat a následně jej propojit se světem venku. Právě v tomhle propojení vnitřního s vnějším cítím léčivý potenciál.

Práce s prostorem
Abychom dokázali nechat náš vnitřní svět zářit, potřebujeme důvěru v prostor okolo sebe. Proto se ve své práci ráda věnuji fyzické práci s prostorem. Věřím, že když se laskavě dotýkáme prostoru kolem sebe, je v tom mnoho dobrého.

Práce se zemí
Nebo-li tzv. floor work. Moje vášeň a podpora. Na zemi můžeme zkoumat odvážně a otevřeně, a přitom být v bezpečí. Zdravý a živoucí vztah se zemí vyživuje a léčí.

Práce s hudbou
Pokud jsme dostatečně spojeni sami se sebou, může nám hudba dát potřebný prostor. Může nám pomoci se snadněji vyjádřit a pustit se do ještě větší hloubky. Může nás ale i podepřít a ujmout se vedení. Citlivě zvolená hudba dokáže celý proces významně podpořit. Hudbu mám natolik ráda, že jsem si ke studiu i za původní profesi zvolila muzikologii.

Jemnost
Ultimátní jemnost jako princip pohybu. Protože v jemnosti je obsaženo i všechno ostatní. V jemnosti můžeme prožít cokoli. Jemnost léčí.

Transformace
Jak se setkat se zraněnými místy v nás samotných. Zraněná a křehká místa se v somatické práci probouzejí. Díky vlastní zkušenosti věřím, že tato místa není třeba nijak posilovat ani napravovat. Když jsme přítomni v těle a zraněné místo se ozve, dopřejme mu láskyplnou pozornost a vnesme trochu světla. Zraněná místa jsou uzdravena v pravý čas, pokud tělu aktivně nasloucháme a necháme ho pracovat v jeho celistvosti.

Expresivita
Dovolit si být čitelný v každém pohybu. Využít léčivou energii, která přichází s vyjádřením sebe sama.

Vztek
Vztek jako hybná síla, která je často ukrytá hluboko v nás. Někdy tak hluboko, že je krásné se s ní znovu setkat v plné síle a novém kontextu.

…..


Zkušenosti a přístupy, které jsou integrovány v programu Somatic Healing

Fyzioterapie funkce
Metoda Clary-Marie Heleny Lewitové, kterou jsem měla možnost studovat přímo u její zakladatelky. Clara mi ukázala způsob, jak se dívat na lidské tělo, jak se dotýkat a snažit se mít srdce v dlaních, jak hledat duši v těle. Jak chápat, že funkce přímo ovlivňuje strukturu. Clara je dodnes mou mentorkou.
———–“Jak se Vám teď daří?”

Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals
Čtení pohybu. Schopnost vnímat základní pohybové škály a naši tendenci k určitým pohybovým vzorcům. Mými učitelkami byly Rena Milgrom, Janet Kaylo a Joan van der Mast.
———–„Změna je pohyb. Když se něco změnilo, pohnulo se to.”

Tanečně pohybová terapie
Co všechno je ukryto za pohybem. Hluboce mě inspirovala metoda Dancing Dialogue americké tanečně pohybové terapeutky Suzi Tortory. Laskavost tohoto přístupu, otevřenost a preciznost, s jakou se Suzi ve své práci věnuje tzv. speciálním klientům (především dětem s různými zdravotními i behaviorálními výzvami). V českém prostředí jsem se učila od Kláry Čížkové.
———–”Jsem viděn, takže existuji.”

Práce s lidmi s mentálním handicapem, lidmi s duševním onemocněním a lidmi ze sociálně vyloučených skupin
Pochopení pro to, že každý člověk je naprosto jedinečný. Laskavost, přímočarost a výzvy. Upřímné hledání společného jazyka. Důvěra v to, že každý fyzický projev má svou hlubokou moudrost.
———–“A ty umíš tancovat jako Michael Jackson?”

Pohyb o samotě
O samotě jsem tancovala už jako malá holčička. V dospělosti, kdy moje tělo volalo po pozornosti a uzdravení, jsem tenhle zdroj objevila v nové síle. Je to pro mě esenciální způsob, jak porozumět tělu v pohybu, jak být ve spojení se svou esencí. Postupem času dávám svému tělu víc prostoru, aby mě učilo a vedlo. Je to jednoznačně to nejspolehlivější a nejupřímnější vedení.
———–”Všechno je správně. Jsem tam, kde jsem.”

Mateřství
Fyzická zkušenost s těhotenstvími a porody, cesta proměny těla. Zhmotnění zázraku a moudrosti těla. Nechat věci, aby se udály. Respektovat ten nejlepší čas. Intenzita v plné síle.
———–“Nikdo jiný to za tebe udělat nemůže.”

Somatic Dialogue
V první řadě údiv a úleva. Našla jsem něco velmi blízkého a od začátku tak nějak důvěrně známého. V druhé řadě nadšení ze samotné fyzické práce a zrcadlo pro práci s klienty. Ve třetí řadě opora v tom, co vytvářím, inspirace a hluboké přátelství s Berrak Yedek, autorkou této metody.
———–“Soft, Small, Slow, Silent”

Somatic Art, performativní stránka pohybu
Aspekt pohybu, který je pro mě zdrojem radosti a vyjádření sebe sama. Místo, kde se prolíná  a zviditelňuje všechno, co je jinde přítomné jednotlivě a skrytě. Místo, kde se pohyb mění v tanec. Místo pro moje odvážnější já. Zásadní zkušeností byla práce s tanečníkem a performerem Shaharem Dorem. V posledních letech mě fascinuje zejména japonské taneční umění Butó, kterým mě provází tanečník a choreograf Motoya Kondo. Měla jsem také jedinečnou možnost prožít vpravdě transformační pohybový zážitek díky učení tanečníka a choreografa Kena Maie.
———–“Build a container. Make a bridge.”

kontakt

Kateřina Ledvinková

tel. 736 259 699

katerina@healing-game.cz

Limpid Works | Donská 9 | Praha 10 – Vršovice

Top